CHESTIONAR ARACIP PĂRINŢI


Acest chestionar se adresează părinţilor elevilor Colegiului "Henri Coanda" Bacău şi are ca finalitate îmbunătăţirea serviciilor educative oferite de către această unitate. Vă rugăm să răspundeţi sincer, conform indicaţiilor de la fiecare întrebare! 

 


Sunt 48 intrebari in acest chestionar.
Întrebări de identificare


* Selectaţi nivelul de studiu corespunzător copilului dumneavoastră!!
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Selectaţi clasa în care copilul dumneavoastra este elev!
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
Intrebări chestionar


*

De ce aţi optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această şcoală ?


Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă ?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe şcoală?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Aţi făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Enumeraţi  trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună.
Vă rugăm să completati 3 răspunsuri.
* Enumeraţi 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu)!
Vă rugăm să completati 5 răspunsuri.
* Enumeraţi  2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.) 
Vă rugăm să completati 2 răspunsuri.
* Câte exerciţii privind comportamentul în situaţii deosebite (cutremur, inundaţie, incendiu etc.) s-au realizat în şcoală în ultimele 3 luni?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
*

Cum comunicaţi cu dirigintele / învăţătorul copilului dumneavoastră ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi): 


Vă rugăm să selectaţi între 1 răspunsuri şi 4 răspunsuri
* Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele / învăţătorul, pentru probleme personale? 
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cum comunicaţi cu ceilalţi profesori ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi): 
Bifaţi răspunsurile dorite
* Cât de des comunicaţi cu ceilalţi profesori ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi): 
Bifaţi răspunsurile dorite
* Cum comunicaţi cu directorul şcolii ? 

 


Bifaţi răspunsurile dorite
* Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, pentru problemele copiilor dumneavoastră? 
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* De câte ori, în ultimul semestru, aţi stat de vorbă cu un consilier şcolar? 
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cum vă orientaţi în şcoală?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare ?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.)?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Dar în vecinătatea şcolii?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din şcoală?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cum apreciaţi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cum apreciaţi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cât de bine cunoaşteţi modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Aţi fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluaţi cadre didactice din şcoală?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înţelegerea / aprofundarea celor predate?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înţelegerea / aprofundarea celor predate?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cât de des vi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă ?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Dacă la ore prezinţi alte informaţii sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi? 
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* În momentul în care copilul dumneavoastră are rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează profesorii?  
Vă rugăm să selectaţi între 1 răspunsuri şi 7 răspunsuri
* În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute ?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)
  1 2 3 4 5
Progresul copilului dumneavoastra în ultimul an şcolar
Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)
Starea de curăţenie în şcoală
Respectul arătat de personalul şcolii faţă de Dvs. şi faţă de copilul Dvs.
Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate)
Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală
* În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)
  1 2 3 4 5
Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire
Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate
Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii
* Faceţi parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC)?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Aţi fost consultat în elaborarea bugetului şcolii din anul şcolar curent?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri
* Aţi fost informat, în vreun fel (afişare, la şedinţele cu părinţii etc.) în legătură cu modul în care a fost cheltuit bugetul şcolii?
Alegeţi unul din următoarele răspunsuri